Ruby Bir Stringi Ters Çevirmek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

def reverse_words(sentence)
  words = sentence.split(" ")
  new_word_list = words.map { |word| word.reverse }
  res_str = new_word_list.join(" ")
  return res_str
end

str1 = "Yazilim Güzeldir."
puts reverse_words(str1)İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması