Ruby Bir Stringi Ters Çevirmek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

def reverse_words(sentence)
  words = sentence.split(" ")
  new_word_list = words.map { |word| word.reverse }
  res_str = new_word_list.join(" ")
  return res_str
end

str1 = "Yazilim Güzeldir."
puts reverse_words(str1)İlginizi Çekebilir

Ruby Dört İşlem Yapan Örnek

Ruby Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Ruby Bugünün Tarihini Getirmek