Ruby Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

str1 = "YazLiM"

puts "Orjinal String: #{str1}"
lower = []
upper = []
str1.chars.each do |c|
  if c == c.downcase
    lower << c
  else
    upper << c
  end
end
sorted_str = (lower + upper).join("")
puts "Sonuç: #{sorted_str}"İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Ruby Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği