Ruby Bugünün Tarihini Getirmek

Ruby programlama diliyle bugünün tarihini elde etmek için Date sınıfını kullanabilirsiniz...

bugun = Date.today
puts "Bugünün tarihi: #{bugun}"

Bu kod, Date sınıfını kullanarak bugünün tarihini alır. Sonra, puts komutu kullanarak tarihi yazdırır. Bu örnekte, tarih varsayılan biçimi olan "YYYY-MM-DD" biçiminde yazdırılır.

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, çıktısı şu formatta olacaktır..

Bugünün tarihi: 2023-02-16İlginizi Çekebilir

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Ruby Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Ruby Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Ruby Guid Yaratmak