Ruby Bugünün Tarihini Getirmek

Ruby programlama diliyle bugünün tarihini elde etmek için Date sınıfını kullanabilirsiniz...

bugun = Date.today
puts "Bugünün tarihi: #{bugun}"

Bu kod, Date sınıfını kullanarak bugünün tarihini alır. Sonra, puts komutu kullanarak tarihi yazdırır. Bu örnekte, tarih varsayılan biçimi olan "YYYY-MM-DD" biçiminde yazdırılır.

Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda, çıktısı şu formatta olacaktır..

Bugünün tarihi: 2023-02-16İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Ruby 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Ruby Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Ruby Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek