Ruby Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Ruby" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

ascii_dict = {'A' => 65, 'B' => 66, 'C' => 67, 'D' => 68}

new_dict = ascii_dict.invert
puts new_dictİlginizi Çekebilir

Ruby Dosya Oluşturma

Ruby Tek Satırda If Else Yazma

Ruby Bir Stringi Ters Çevirmek

Ruby Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Ruby Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği