Ruby Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"Ruby" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

ascii_dict = {'A' => 65, 'B' => 66, 'C' => 67, 'D' => 68}

new_dict = ascii_dict.invert
puts new_dictİlginizi Çekebilir

Ruby 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Ruby Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Dosyayı Silme

Ruby Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Ruby Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü