Ruby Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

class RectangleArea
 attr_accessor :length, :width, :area

 def initialize()
  @length = 0.0
  @width = 0.0
  @area = 0.0
 end

 def get_data()
  print "Dikdortgenin uzunlugunu girin: "
  @length = gets.chomp.to_f
  print "Dikdortgenin genisligini girin: "
  @width = gets.chomp.to_f
 end

 def compute_field()
  @area = @length * @width
 end

 def field_display()
  puts "Dikdortgenin Alani: #{@area}"
 end
end

if __FILE__ == $0
 r = RectangleArea.new()
 r.get_data()
 r.compute_field()
 r.field_display()
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği