Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24]
flag = 0

puts "Bulunması istenen rakamı girin: "
x = gets.chomp.to_i

for i in 0..numbers.length-1 do
  if x == numbers[i]
    puts "Bulundu, elemanın pozisyonu: #{i}"
    flag = 1
    break
  end
end

if flag == 0
  puts "Aranan eleman dizide bulunamadı."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Ruby Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Ruby Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Ruby Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek