Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

numbers = [9, 12, 5, 4, 3, 6, 8, 1, 0, 17, 24]
flag = 0

puts "Bulunması istenen rakamı girin: "
x = gets.chomp.to_i

for i in 0..numbers.length-1 do
  if x == numbers[i]
    puts "Bulundu, elemanın pozisyonu: #{i}"
    flag = 1
    break
  end
end

if flag == 0
  puts "Aranan eleman dizide bulunamadı."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama