Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby dilinde bir diziye eleman ekleme, diziler (arrays) ile yapılabilir. Ruby'de bir diziye eleman eklemek için << operatörü ve push metodu kullanılabilir.

Aşağıdaki kod, bir dizinin sonuna eleman ekleme işlemini göstermektedir.

dizi = [1, 2, 3]
puts "Orjinal dizi: #{dizi}"

dizi << 4
puts "Yeni eleman eklendi: #{dizi}"

Bu kod örneğinde, dizi isimli bir array tanımlanmıştır ve 1, 2 ve 3 sayıları içermektedir. Daha sonra << operatörü kullanılarak dizinin sonuna 4 sayısı eklenmiştir. Ekrana yazdırma işlemleri ile orjinal dizi ve eleman eklenmiş dizi görüntülenmiştir.

Aynı işlem push metodu ile de yapılabilir..

dizi = [1, 2, 3]
puts "Orjinal dizi: #{dizi}"

dizi.push(4)
puts "Yeni eleman eklendi: #{dizi}"

Bu kod örneğinde dizi.push(4) satırı ile dizinin sonuna 4 sayısı eklenmiştir.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Ruby 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Ruby Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Ruby Dosyanın Uzantısını Değiştirme