Ruby Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

numbers = [3, 8, 1, 7, 2, 9, 5, 4]
largest = numbers[0]
position = 0

for i in 0..numbers.length-1 do
  if numbers[i] > largest
    largest = numbers[i]
    position = i
  end
end

puts "En Büyük Sayı #{largest} ve pozisyonu #{position}"İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Ruby Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...

Ruby Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Ruby Guid Yaratmak

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...