Ruby Dört İşlem Yapan Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

print "İlk Sayiyi Girin: "
first_number = gets.chomp.to_i
print "Ikinci Sayiyi Girin: "
second_number = gets.chomp.to_i

loop do
 puts "Toplama için 1 giriniz"
 puts "Çıkarma için 2 giriniz"
 puts "Çarpma için 3 giriniz"
 puts "Bölme için 4 giriniz"
 puts "Çıkmak için 5 giriniz"
 
 option = gets.chomp.to_i
 
 case option
 when 1
  add = first_number + second_number
  puts "Sonuç: #{add}"
 when 2
  sub = first_number - second_number
  puts "Sonuç: #{sub}"
 when 3
  mul = first_number * second_number
  puts "Sonuç: #{mul}"
 when 4
  div = first_number.to_f / second_number
  puts "Sonuç: #{div}"
 when 5
  exit
 else
  puts "Hatalı seçim, tekrar deneyin."
 end
endİlginizi Çekebilir

Ruby Guid Yaratmak

Ruby Dosyanın Kopyalanması

Ruby Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme