Ruby Dört İşlem Yapan Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

print "İlk Sayiyi Girin: "
first_number = gets.chomp.to_i
print "Ikinci Sayiyi Girin: "
second_number = gets.chomp.to_i

loop do
 puts "Toplama için 1 giriniz"
 puts "Çıkarma için 2 giriniz"
 puts "Çarpma için 3 giriniz"
 puts "Bölme için 4 giriniz"
 puts "Çıkmak için 5 giriniz"
 
 option = gets.chomp.to_i
 
 case option
 when 1
  add = first_number + second_number
  puts "Sonuç: #{add}"
 when 2
  sub = first_number - second_number
  puts "Sonuç: #{sub}"
 when 3
  mul = first_number * second_number
  puts "Sonuç: #{mul}"
 when 4
  div = first_number.to_f / second_number
  puts "Sonuç: #{div}"
 when 5
  exit
 else
  puts "Hatalı seçim, tekrar deneyin."
 end
endİlginizi Çekebilir

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Ruby Bir Stringi Ters Çevirmek

Ruby Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...

Ruby Dosyanın Boyutunu Öğrenme