Ruby Dört İşlem Yapan Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

print "İlk Sayiyi Girin: "
first_number = gets.chomp.to_i
print "Ikinci Sayiyi Girin: "
second_number = gets.chomp.to_i

loop do
 puts "Toplama için 1 giriniz"
 puts "Çıkarma için 2 giriniz"
 puts "Çarpma için 3 giriniz"
 puts "Bölme için 4 giriniz"
 puts "Çıkmak için 5 giriniz"
 
 option = gets.chomp.to_i
 
 case option
 when 1
  add = first_number + second_number
  puts "Sonuç: #{add}"
 when 2
  sub = first_number - second_number
  puts "Sonuç: #{sub}"
 when 3
  mul = first_number * second_number
  puts "Sonuç: #{mul}"
 when 4
  div = first_number.to_f / second_number
  puts "Sonuç: #{div}"
 when 5
  exit
 else
  puts "Hatalı seçim, tekrar deneyin."
 end
endİlginizi Çekebilir

Ruby Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Ruby 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Ruby Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Ruby Şimdiki Zamanı Getirmek