Ruby Dosya Oluşturma

Ruby programlama dilinde dosya oluşturmak için File.new metodu kullanılır. Bu metod, verilen dosya adına sahip bir dosya oluşturur. Eğer aynı isimde bir dosya zaten var ise, bu metod yeniden oluşturduğunda eski dosya silinir ve yerine yeni bir dosya oluşturulur.

Aşağıdaki kod örneğinde, dosya_adi değişkeni içinde dosya adını sakladık ve File.new metodunu kullanarak dosya oluşturduk..

dosya_adi = "ornek_dosya.txt"
dosya = File.new(dosya_adi, "w")
puts "#{dosya_adi} dosyası oluşturuldu."
dosya.close

Bu kod örneğinde, File.new metodu kullanılarak dosya_adi adında bir dosya oluşturuldu. "w" parametresi ile dosya oluşturulduğunda dosya içeriğinin silinmesi belirtildi. puts ile "dosya_adi dosyası oluşturuldu." mesajı ekrana yazdırıldı. Dosya oluşturulduktan sonra dosya.close metodu ile dosya kapatıldı.İlginizi Çekebilir

Ruby Sinüs Değerini Hesaplama

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Ruby Bugünün Tarihini Getirmek