Ruby Dosya Oluşturma

Ruby programlama dilinde dosya oluşturmak için File.new metodu kullanılır. Bu metod, verilen dosya adına sahip bir dosya oluşturur. Eğer aynı isimde bir dosya zaten var ise, bu metod yeniden oluşturduğunda eski dosya silinir ve yerine yeni bir dosya oluşturulur.

Aşağıdaki kod örneğinde, dosya_adi değişkeni içinde dosya adını sakladık ve File.new metodunu kullanarak dosya oluşturduk..

dosya_adi = "ornek_dosya.txt"
dosya = File.new(dosya_adi, "w")
puts "#{dosya_adi} dosyası oluşturuldu."
dosya.close

Bu kod örneğinde, File.new metodu kullanılarak dosya_adi adında bir dosya oluşturuldu. "w" parametresi ile dosya oluşturulduğunda dosya içeriğinin silinmesi belirtildi. puts ile "dosya_adi dosyası oluşturuldu." mesajı ekrana yazdırıldı. Dosya oluşturulduktan sonra dosya.close metodu ile dosya kapatıldı.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Ruby Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması