Ruby Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Ruby programlama dilinde bir dosya oluşturmadan önce onun var olup olmadığını kontrol etmek için File.exist? metodu kullanılabilir. Bu metod, verilen dosya adına sahip bir dosyanın var olup olmadığını kontrol eder ve dosya varsa true, yoksa false döndürür.

Aşağıdaki kod örneğinde, dosya_adi değişkeni içinde bir dosya adı saklıyoruz ve File.exist? metodunu kullanarak o dosya var mı yok mu kontrol ediyoruz...

dosya_adi = "ornek_dosya.txt"

if File.exist?(dosya_adi)
  puts "#{dosya_adi} dosyası zaten var."
else
  File.new(dosya_adi, "w")
  puts "#{dosya_adi} dosyası oluşturuldu."
end

Bu kod örneğinde, File.exist? metodu kullanarak verilen dosya adına sahip bir dosyanın var olup olmadığı kontrol edilir. Eğer dosya varsa, "dosya_adi dosyası zaten var." mesajı ekrana yazdırılır. Eğer dosya yoksa, File.new metodu kullanarak "dosya_adi" adında bir dosya oluşturulur ve "dosya_adi dosyası oluşturuldu." mesajı ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Ruby Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği