Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby dilinde, dosyaları uzantılarına göre aramak için aşağıdaki kod kullanılabilir..

require 'find'

dosya_yolu = "/dosyalar"
dosya_uzantisi = ".txt"

Find.find(dosya_yolu) do |dosya|
  if File.extname(dosya) == dosya_uzantisi
    puts dosya
  end
end

Bu kod, "/dosyalar" dizininde ve alt dizinlerinde ".txt" uzantılı dosyaları bulur ve ekrana yazdırır. Find.find metodu, verilen dizin ve alt dizinlerindeki tüm dosyaları tarar. File.extname metodu, verilen dosyanın uzantısını döndürür ve eğer dosyanın uzantısı dosya_uzantisi ile eşleşirse, dosya adı puts metodu ile ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...