Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby dilinde, dosyaları uzantılarına göre aramak için aşağıdaki kod kullanılabilir..

require 'find'

dosya_yolu = "/dosyalar"
dosya_uzantisi = ".txt"

Find.find(dosya_yolu) do |dosya|
  if File.extname(dosya) == dosya_uzantisi
    puts dosya
  end
end

Bu kod, "/dosyalar" dizininde ve alt dizinlerinde ".txt" uzantılı dosyaları bulur ve ekrana yazdırır. Find.find metodu, verilen dizin ve alt dizinlerindeki tüm dosyaları tarar. File.extname metodu, verilen dosyanın uzantısını döndürür ve eğer dosyanın uzantısı dosya_uzantisi ile eşleşirse, dosya adı puts metodu ile ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Ruby Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Ruby Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek