Ruby Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Ruby dillerinde dosyanın boyutunu öğrenmek için File sınıfının "size" methodunu kullanabilirsiniz. Bu method dosyanın boyutunu okuyabilmenizi sağlar. Aşağıdaki örnekte, "dosya_adi.txt" isimli bir dosyanın boyutunu "dosya_boyutu" isimli bir değişkene atayacağız.

dosya_adi = "dosya_adi.txt"
dosya_boyutu = File.size(dosya_adi)
puts "Dosya boyutu: #{dosya_boyutu} bayt"

Yukarıdaki kodda, ilk olarak "dosya_adi.txt" isimli bir dosyanın adını "dosya_adi" isimli bir değişkene atadık. Daha sonra, File sınıfının "size" methodunu kullanarak dosyanın boyutunu "dosya_boyutu" değişkenine atadık. Son olarak, "dosya_boyutu" değişkeninin değerini ekrana "Dosya boyutu: X bayt" şeklinde yazdırdık.İlginizi Çekebilir

Ruby Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Ruby Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Ruby Tek Satırda If Else Yazma

Ruby Diziye Eleman Ekleme