Ruby Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Ruby dillerinde dosyanın boyutunu öğrenmek için File sınıfının "size" methodunu kullanabilirsiniz. Bu method dosyanın boyutunu okuyabilmenizi sağlar. Aşağıdaki örnekte, "dosya_adi.txt" isimli bir dosyanın boyutunu "dosya_boyutu" isimli bir değişkene atayacağız.

dosya_adi = "dosya_adi.txt"
dosya_boyutu = File.size(dosya_adi)
puts "Dosya boyutu: #{dosya_boyutu} bayt"

Yukarıdaki kodda, ilk olarak "dosya_adi.txt" isimli bir dosyanın adını "dosya_adi" isimli bir değişkene atadık. Daha sonra, File sınıfının "size" methodunu kullanarak dosyanın boyutunu "dosya_boyutu" değişkenine atadık. Son olarak, "dosya_boyutu" değişkeninin değerini ekrana "Dosya boyutu: X bayt" şeklinde yazdırdık.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Ruby Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Ruby Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Ruby Dosyanın Kopyalanması

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği