Ruby Dosyanın Kopyalanması

Ruby programlama dilinde dosyanın kopyalanması için FileUtils.cp metodu kullanılır. Bu metod, verilen kaynak dosya adına sahip bir dosyayı verilen hedef dosya adına sahip bir dosyaya kopyalar. Eğer hedef dosya adına sahip bir dosya zaten var ise, bu metod üzerine yazacak ve eski dosya silinmeyecektir.

Aşağıdaki kod örneğinde, kaynak_dosya ve hedef_dosya değişkenleri içinde dosya adlarını sakladık ve FileUtils.cp metodunu kullanarak dosya kopyalanmıştır..

kaynak_dosya = "ornek_dosya.txt"
hedef_dosya = "kopya_dosya.txt"

if File.exist?(kaynak_dosya)
  FileUtils.cp(kaynak_dosya, hedef_dosya)
  puts "#{kaynak_dosya} dosyası #{hedef_dosya} dosyasına kopyalandı."
else
  puts "#{kaynak_dosya} dosyası bulunamadı."
end

Bu kod örneğinde, File.exist? metodu kullanarak kaynak dosya adının belirtilen dosya var mı yok mu kontrol edilir. Eğer dosya varsa, FileUtils.cp metodu kullanarak dosya hedef_dosya adına sahip bir dosyaya kopyalanır ve "kaynak_dosya dosyası hedef_dosya dosyasına kopyalandı." mesajı ekrana yazdırılır. Eğer dosya yoksa, "kaynak_dosya dosyası bulunamadı." mesajı ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Ruby Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Ruby 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Ruby Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...

Ruby Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği