Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby dilinde dosyanın uzantısını elde etmek için File.extname fonksiyonu kullanılır. Aşağıdaki kod bloğu bir dosyanın adı verildiğinde, dosyanın uzantısını verir..

def dosya_uzantisi(dosya_adi)
  uzanti = File.extname(dosya_adi)
  puts "Dosyanın uzantısı: #{uzanti}"
end

dosya_uzantisi("dosya.txt")

Bu kod bloğunda, dosya_uzantisi adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Fonksiyon içerisinde, File.extname fonksiyonu ile dosya_adi parametresinin uzantısı elde edilir ve uzanti değişkenine atanır. Daha sonra, puts metodu ile dosyanın uzantısı ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örne ...

Ruby Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Ruby Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama