Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby dilinde dosyanın uzantısını elde etmek için File.extname fonksiyonu kullanılır. Aşağıdaki kod bloğu bir dosyanın adı verildiğinde, dosyanın uzantısını verir..

def dosya_uzantisi(dosya_adi)
  uzanti = File.extname(dosya_adi)
  puts "Dosyanın uzantısı: #{uzanti}"
end

dosya_uzantisi("dosya.txt")

Bu kod bloğunda, dosya_uzantisi adında bir fonksiyon tanımlanmıştır. Fonksiyon içerisinde, File.extname fonksiyonu ile dosya_adi parametresinin uzantısı elde edilir ve uzanti değişkenine atanır. Daha sonra, puts metodu ile dosyanın uzantısı ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Ruby Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği