Ruby Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Ruby programlama dilinde dosyayı başka bir dizine taşımak için FileUtils.mv metodu kullanılır. Bu metod, verilen kaynak dosya adına sahip bir dosyayı verilen hedef dosya adına sahip bir dosyaya taşır. Taşıma işlemi sırasında kaynak dosya silinir ve yerine hedef dosya oluşturulur.

Aşağıdaki kod örneğinde, kaynak_dosya ve hedef_dosya değişkenleri içinde dosya adlarını sakladık ve FileUtils.mv metodunu kullanarak dosyayı başka bir dizine taşıdık.

kaynak_dosya = "ornek_dosya.txt"
hedef_dosya = "yeni_dizin/tasinan_dosya.txt"

if File.exist?(kaynak_dosya)
  FileUtils.mv(kaynak_dosya, hedef_dosya)
  puts "#{kaynak_dosya} dosyası #{hedef_dosya} dosyasına taşındı."
else
  puts "#{kaynak_dosya} dosyası bulunamadı."
end

Bu kod örneğinde, File.exist? metodu kullanarak kaynak dosya adının belirtilen dosya var mı yok mu kontrol edilir. Eğer dosya varsa, FileUtils.mv metodu kullanarak dosya hedef_dosya adına sahip bir dosyaya taşınır ve "kaynak_dosya dosyası hedef_dosya dosyasına taşındı." mesajı ekrana yazdırılır. Eğer dosya yoksa, "kaynak_dosya dosyası bulunamadı." mesajı ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Ruby Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Ruby Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü