Ruby Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

def main
  print "Pozisyon Girin (N): "
  n = gets.to_i
  puts "Fibonacci Numarası: #{NthFibonacciNumber(n)}"
end

def NthFibonacciNumber(n)
  if n == 1
    return 0
  elsif n == 2
    return 1
  else
    return NthFibonacciNumber(n-1) + NthFibonacciNumber(n-2)
  end
end

if __FILE__ == $0
  main
endİlginizi Çekebilir

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Ruby Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği