Ruby Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

def main
  print "Pozisyon Girin (N): "
  n = gets.to_i
  puts "Fibonacci Numarası: #{NthFibonacciNumber(n)}"
end

def NthFibonacciNumber(n)
  if n == 1
    return 0
  elsif n == 2
    return 1
  else
    return NthFibonacciNumber(n-1) + NthFibonacciNumber(n-2)
  end
end

if __FILE__ == $0
  main
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Ruby Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Ruby Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Ruby Dosyayı Silme

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek