Ruby Guid Yaratmak

Ruby'de GUID oluşturmak için SecureRandom sınıfının uuid() fonksiyonunu kullanabilirsiniz...

Aşağıda örnek kullanım mevcuttur..

require 'securerandom'
guid = SecureRandom.uuid()

puts "GUID: #{guid}"

Çıktı örneği...

GUID: d4e44d38-9eb4-481f-90b1-cbdde47f0d56

  • Not: Çıktı, her çalıştırmada farklı bir GUID oluşturacaktır.


İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü