Ruby İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

puts "İlk katsayıyı girin: "
a = gets.chomp.to_f
puts "İkinci katsayıyı girin: "
b = gets.chomp.to_f
puts "Üçüncü katsayıyı girin: "
c = gets.chomp.to_f

if a != 0.0
 d = (b*b) - (4*a*c)
 if d == 0.0
  puts "Kökler reel ve eşittir."
  r = -b / (2*a)
  puts "Kökler #{r} ve #{r}"
 elsif d > 0.0
  puts "Kökler reel ve farklıdır."
  r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2*a)
  r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2*a)
  puts "Kök1: #{r1}"
  puts "Kök2: #{r2}"
 else
  puts "Kökler sanal sayılardır."
  rp = -b / (2*a)
  ip = Math.sqrt(-d) / (2*a)
  puts "Kök1: #{rp} + i#{ip}"
  puts "Kök2: #{rp} - i#{ip}"
 end
else
 puts "Kareköklü ifade değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Ruby Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Ruby 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği