Ruby İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

puts "İlk katsayıyı girin: "
a = gets.chomp.to_f
puts "İkinci katsayıyı girin: "
b = gets.chomp.to_f
puts "Üçüncü katsayıyı girin: "
c = gets.chomp.to_f

if a != 0.0
 d = (b*b) - (4*a*c)
 if d == 0.0
  puts "Kökler reel ve eşittir."
  r = -b / (2*a)
  puts "Kökler #{r} ve #{r}"
 elsif d > 0.0
  puts "Kökler reel ve farklıdır."
  r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2*a)
  r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2*a)
  puts "Kök1: #{r1}"
  puts "Kök2: #{r2}"
 else
  puts "Kökler sanal sayılardır."
  rp = -b / (2*a)
  ip = Math.sqrt(-d) / (2*a)
  puts "Kök1: #{rp} + i#{ip}"
  puts "Kök2: #{rp} - i#{ip}"
 end
else
 puts "Kareköklü ifade değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Ruby 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Ruby Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Ruby Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü