Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Ruby" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

puts "Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: "
santigratStr = gets.chomp
santigrat = santigratStr.to_i
fahrenheit = ((9 * santigrat) / 5) + 32

puts "Fahrenheit cinsinden sıcaklık: #{fahrenheit}"İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Ruby Şimdiki Zamanı Getirmek

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma