Ruby Sinüs Değerini Hesaplama

Ruby dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için "Math" modülü kullanılır. Açının sinüs değerini hesaplamak için "sin()" fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon radyan cinsinden değer alacağından ilk olarak dereceyi radyana çevirmemiz lazımdır.

include Math

acinin_derecesi = 30
acinin_radyan_degeri = acinin_derecesi * Math::PI / 180
acinin_sinus_degeri = Math.sin(acinin_radyan_degeri)

puts "Açının Derecesi: #{acinin_derecesi}"
puts "Açının Radyan Değeri: #{acinin_radyan_degeri}"
puts "Açının Sinüs Değeri: #{acinin_sinus_degeri}"

Bu kod, verilen açı değerinin radyan cinsinden değerini hesaplar ve daha sonra açının sinüs değerini hesaplar. Sonuçlar ekrana "Açının Derecesi", "Açının Radyan Değeri" ve "Açının Sinüs Değeri" şeklinde yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örne ...

Ruby Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Ruby Dosya Oluşturma

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Ruby 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği