Ruby Sinüs Değerini Hesaplama

Ruby dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için "Math" modülü kullanılır. Açının sinüs değerini hesaplamak için "sin()" fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon radyan cinsinden değer alacağından ilk olarak dereceyi radyana çevirmemiz lazımdır.

include Math

acinin_derecesi = 30
acinin_radyan_degeri = acinin_derecesi * Math::PI / 180
acinin_sinus_degeri = Math.sin(acinin_radyan_degeri)

puts "Açının Derecesi: #{acinin_derecesi}"
puts "Açının Radyan Değeri: #{acinin_radyan_degeri}"
puts "Açının Sinüs Değeri: #{acinin_sinus_degeri}"

Bu kod, verilen açı değerinin radyan cinsinden değerini hesaplar ve daha sonra açının sinüs değerini hesaplar. Sonuçlar ekrana "Açının Derecesi", "Açının Radyan Değeri" ve "Açının Sinüs Değeri" şeklinde yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Ruby Şimdiki Zamanı Getirmek

Ruby Bugünün Tarihini Getirmek

Ruby Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örn ...