Ruby Sinüs Değerini Hesaplama

Ruby dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için "Math" modülü kullanılır. Açının sinüs değerini hesaplamak için "sin()" fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon radyan cinsinden değer alacağından ilk olarak dereceyi radyana çevirmemiz lazımdır.

include Math

acinin_derecesi = 30
acinin_radyan_degeri = acinin_derecesi * Math::PI / 180
acinin_sinus_degeri = Math.sin(acinin_radyan_degeri)

puts "Açının Derecesi: #{acinin_derecesi}"
puts "Açının Radyan Değeri: #{acinin_radyan_degeri}"
puts "Açının Sinüs Değeri: #{acinin_sinus_degeri}"

Bu kod, verilen açı değerinin radyan cinsinden değerini hesaplar ve daha sonra açının sinüs değerini hesaplar. Sonuçlar ekrana "Açının Derecesi", "Açının Radyan Değeri" ve "Açının Sinüs Değeri" şeklinde yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Ruby Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Ruby Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması