Ruby Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

print "String Değeri Girin: "
a = gets.chomp
b = ""

for i in (a.length - 1).downto(0)
  b += a[i]
end

if a.casecmp(b) == 0
  puts "Tersten okunuşu ile aynıdır."
else
  puts "Tersten okunuşu ile aynı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby Tek Satırda If Else Yazma