Ruby Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

print "String Değeri Girin: "
a = gets.chomp
b = ""

for i in (a.length - 1).downto(0)
  b += a[i]
end

if a.casecmp(b) == 0
  puts "Tersten okunuşu ile aynıdır."
else
  puts "Tersten okunuşu ile aynı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Ruby Dosyayı Silme

Ruby Dosya Oluşturma

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama