Ruby Tek Satırda If Else Yazma

Ruby programlama dilinde, koşullu durumlar için if-else ifadeleri kullanılır. Bununla birlikte, bazen tek satırda if-else ifadesi yazmak gerekebilir. Ruby programlama dilinde bu işlem, ternary ifade ile yapılmaktadır.

Ternary ifade, koşulu, doğru durumda döndürülecek değer ve yanlış durumda döndürülecek değer şeklinde üç parçadan oluşur. Koşulun doğru olması durumunda, doğru durumda döndürülecek değer döndürülür. Koşul yanlış ise, yanlış durumda döndürülecek değer döndürülür.

Örnek kullanıma bakalım...

sayi = 5
mesaj = sayi < 0 ? "Negatif" : "Pozitif"
puts mesaj

Tek satırda if-else ifadesi yazmak, kodun okunaklılığını ve yazım kolaylığını artırır. Ancak, çok karmaşık koşullar için bu yöntem uygun olmayabilir. Ayrıca, çok fazla ternary ifadesi kullanmak, kodun daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, bu yöntemin kullanımı dikkatli şekilde olmalıdır.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Ruby Guid Yaratmak

Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Ruby Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Ruby Dosyanın Kopyalanması