Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

count = 0
sum = 0.0

while count < 10
    print "Bir Sayı Girin: "
    number = gets.chomp.to_f
    count += 1
    sum += number
end

avg = sum / 10
puts "Ortalama: #{avg}"İlginizi Çekebilir

Ruby Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Dosyayı Silme

Ruby 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Ruby Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Ruby Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü