Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

count = 0
sum = 0.0

while count < 10
    print "Bir Sayı Girin: "
    number = gets.chomp.to_f
    count += 1
    sum += number
end

avg = sum / 10
puts "Ortalama: #{avg}"İlginizi Çekebilir

Ruby 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Ruby 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği