Sabit Diskte Sektör Nedir?

Bir sabit sürücüde erişilebilen en küçük birim bir sektördür. Sabit disk plakaları, diski çevreleyen parçalara bölünmüş küresel disklerdir. İzler, diskin merkezinden dışa doğru hareket ettikçe daha uzundur, dolayısıyla diskin kenarına yakın olan izler, diskin merkezine yakın olan izlerden daha fazla sektöre sahiptir. Bölgelere ayrılmış bit kaydı, dosya başına sektörlerdeki bu değişimi açıklamak için kullanılan terimdir.

Büyük dosyalar yüzlerce depolama sektörünü kaplayabilir. Bu bölümlerden biri zarar görse bile dosyanın okunamaz olma olasılığı yüksektir. Bir disk bakım yazılımı, zarar görmüş verileri onarabilir, ancak bedensel zararı onaramaz. "Kötü sektörler", fiziksel olarak harap olmuş sektörler olarak tanımlanır. Sabit sürücünüzdeki bazı bozuk sektörler bilgisayarınız tarafından algılanıp göz ardı edilebilirken, diğer bozuk sektörler diskinizin düzgün çalışmasını engelleyebilir.İlginizi Çekebilir

Donanımında Jumper Nedir?

Print Server Nedir?

Tape Drive Nedir?

Güç Yönetim Birimi (PMU) Nedir?

eSATA Nedir?