SQLite Tek Satırda If Else Kullanımı

SQLite veritabanı dilinde, tek satırda if else kullanmak için iif() yapısı kullanılır. SQLite'ta iif(), birinci bağımsız değişkenin değerlendirilmesine dayalı olarak ikinci veya üçüncü bağımsız değişkeni döndüren koşullu bir işlevdir. iif(), Immediate IF (Acil IF) 'in kısaltmasıdır. İlk olarak "SQLite 3.32.0" da tanıtılmıştır.

  • Mantıksal olarak CASE WHEN X THEN Y ELSE Z END ile eşdeğerdir.

Yapısı şu şekildedir...

  • iif( ifade, doğru ise döndürülen bölüm, yanlış ise döndürülen bölüm )

Örnek kullanım...

SELECT iif( 3 < 2, "Doğru", "Yanlış" );
-- Sonuç : Yanlış dönecektir.İlginizi Çekebilir

SQLite Sorgu İle Tablo Silmek

SQLite Bir Tabloya Sorgu İle Kolon Ekleme

SQLite Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

SQLite Bir Tablodan Sorgu İle Kolon Silmek

SQLite Mutlak Değer Alma