Subnet Mask Nedir?

Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi), bir ağda kullanılabilecek bir dizi IP adresini tanımlayan bir sayıdır. Alt ağ maskeleri, genellikle İnternet'e bağlı yerel ağ LAN'ları olan alt ağları belirtmek için kullanılır. Aynı alt ağdaki sistemler birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilirken, farklı alt ağlardaki sistemler bir yönlendirici aracılığıyla iletişim kurmalıdır. Bu nedenle, alt ağlar, birden çok ağı bölmek ve aralarındaki trafiği sınırlamak için kullanılabilir.

Bir "Subnet Mask", sistemin IP adresinin ağ bölümünü gizler veya "maskeler" ve makine tanımlayıcısı olarak yalnızca ana bilgisayar bölümünü bırakır. Genel olarak bir alt ağ maskesi 255.255.255.0 olarak belirlenir (zorunlu değildir). Alt ağ maskesinin her bölümü, tıpkı bir IP adresi gibi 0 ile 255 arasında bir sayı içerebilir. Bu nedenle, yukarıdaki örnekte, ilk üç bölüm doludur, yani alt ağ maskesi içindeki bilgisayarların IP adresleri ilk üç bölümde aynı olmalıdır.

Zorunlu olmamakla birlikte 255 atanmasının sebebi, 256 olamayacağından 1 altı atanır, çünkü atanabilecek en fazla sayı budur ve her ihtimele karşı çakışmaması istenir.İlginizi Çekebilir

Ethernet Nedir?

Hotspot Nedir?

Fiber Optik Nedir?

Powerline Network Nedir?

NUMA Nedir?