Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

var toplam = 0
var asal = true

for i in 2..<100 {
  for j in 2..<i {
    if i != j && i % j == 0 {
      asal = false
      break
    }
  }

  if asal {
    toplam += i
  }

  asal = true
}

print(toplam)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek