Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

var toplam = 0
var asal = true

for i in 2..<100 {
  for j in 2..<i {
    if i != j && i % j == 0 {
      asal = false
      break
    }
  }

  if asal {
    toplam += i
  }

  asal = true
}

print(toplam)İlginizi Çekebilir

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örn ...