Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

var toplam = 0
var asal = true

for i in 2..<100 {
  for j in 2..<i {
    if i != j && i % j == 0 {
      asal = false
      break
    }
  }

  if asal {
    toplam += i
  }

  asal = true
}

print(toplam)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği