Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

var toplam = 0
for i in 0...100 {
    if i % 2 == 0 {
        toplam += i
    }
}
print(toplam)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek