Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

var toplam = 0
for i in 0...100 {
    if i % 2 == 0 {
        toplam += i
    }
}
print(toplam)İlginizi Çekebilir

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği