Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Aralık Değeri Girin: ")
if let number = readLine(), let num = Int(number) {
  for i in 2...num {
    var isPrime = true
    for j in 2...i/2 {
      if i % j == 0 {
        isPrime = false
        break
      }
    }
    if isPrime {
      print(i)
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği