Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Aralık Değeri Girin: ")
if let number = readLine(), let num = Int(number) {
  for i in 2...num {
    var isPrime = true
    for j in 2...i/2 {
      if i % j == 0 {
        isPrime = false
        break
      }
    }
    if isPrime {
      print(i)
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği