Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Aralık Değeri Girin: ")
if let number = readLine(), let num = Int(number) {
  for i in 2...num {
    var isPrime = true
    for j in 2...i/2 {
      if i % j == 0 {
        isPrime = false
        break
      }
    }
    if isPrime {
      print(i)
    }
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği