Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import Foundation

var s = 0
print("Sayi Girin: ")
let n = Int(readLine()!)!

if n > 1 {
  for i in 1...n {
    if i % 2 == 0 {
      s += i
    }
  }
  
  print("\nToplam: \(s)")
} else {
  print("\nSayi 1'den buyuk olmalidir.")
}İlginizi Çekebilir

Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örn ...

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği