Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import Foundation

var s = 0
print("Sayi Girin: ")
let n = Int(readLine()!)!

if n > 1 {
  for i in 1...n {
    if i % 2 == 0 {
      s += i
    }
  }
  
  print("\nToplam: \(s)")
} else {
  print("\nSayi 1'den buyuk olmalidir.")
}İlginizi Çekebilir

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği