Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import Foundation

var s = 0
print("Sayi Girin: ")
let n = Int(readLine()!)!

if n > 1 {
  for i in 1...n {
    if i % 2 == 0 {
      s += i
    }
  }
  
  print("\nToplam: \(s)")
} else {
  print("\nSayi 1'den buyuk olmalidir.")
}İlginizi Çekebilir

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği