Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

var s = 0
print("Sayi Girin: ", terminator: "")
if let n = readLine() {
  if let num = Int(n) {
    for i in 1...num {
      s += i
    }
    print("\nToplam: \(s)")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...

Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği