Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

for i in 1...100 {
    if i % 3 == 0 {
        print(i)
    }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma