Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

for i in 1...100 {
    if i % 3 == 0 {
        print(i)
    }
}İlginizi Çekebilir

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği