Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

for i in 1...100 {
    if i % 3 == 0 {
        print(i)
    }
}İlginizi Çekebilir

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek