Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let d1 = ["A": 65, "B": 66, "C": 67, "D": 68, "E": 69, "F": 70]
let l1 = ["A", "C", "F"]
var new_dict = [String: Int]()

for key in l1 {
    new_dict[key] = d1[key]
}

for (key, value) in new_dict {
    print("\(key): \(value)")
}İlginizi Çekebilir

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği