Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let d1 = ["A": 65, "B": 66, "C": 67, "D": 68, "E": 69, "F": 70]
let l1 = ["A", "C", "F"]
var new_dict = [String: Int]()

for key in l1 {
    new_dict[key] = d1[key]
}

for (key, value) in new_dict {
    print("\(key): \(value)")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...