Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Gerçek Sayı Adeti Girin: ")
if let count = readLine().flatMap({ Int($0) }) {
  var i = 0
  var product: Float = 1.0
  while i < count {
    print("Gerçek Sayı Girin: ")
    if let x = readLine().flatMap({ Float($0) }) {
      product *= x
      i += 1
    }
  }
  print("Toplam: \(product)")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Swift Dört İşlem Yapan Örnek

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği