Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Gerçek Sayı Adeti Girin: ")
if let count = readLine().flatMap({ Int($0) }) {
  var i = 0
  var product: Float = 1.0
  while i < count {
    print("Gerçek Sayı Girin: ")
    if let x = readLine().flatMap({ Float($0) }) {
      product *= x
      i += 1
    }
  }
  print("Toplam: \(product)")
}İlginizi Çekebilir

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği