Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Sayıların adetini girin: ", terminator: "")
let count = Int(readLine()!)!
var sum = 0.0
for _ in 1...count {
    print("Bir tamsayı girin: ", terminator: "")
    let x = Double(readLine()!)!
    sum += x
}
let avg = sum / Double(count)
print("Ortalama: \(avg)")
İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği