Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

let numbers = [8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9]
var count = 0

for number in numbers {
    if number % 2 != 0 {
        count += 1
    }
}

print("Dizideki tek sayı adeti: \(count)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek