Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

let numbers = [8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9]
var count = 0

for number in numbers {
    if number % 2 != 0 {
        count += 1
    }
}

print("Dizideki tek sayı adeti: \(count)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...