Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func Hesaplama(a: Int, b: Int) -> (Int, Int) {
    let toplama = a + b
    let cikarma = a - b
    
    return (toplama, cikarma)
}

let res = Hesaplama(a: 40, b: 10)
print("\(res.0), \(res.1)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği