Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func Hesaplama(a: Int, b: Int) -> (Int, Int) {
    let toplama = a + b
    let cikarma = a - b
    
    return (toplama, cikarma)
}

let res = Hesaplama(a: 40, b: 10)
print("\(res.0), \(res.1)")İlginizi Çekebilir

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği