Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func Hesaplama(a: Int, b: Int) -> (Int, Int) {
    let toplama = a + b
    let cikarma = a - b
    
    return (toplama, cikarma)
}

let res = Hesaplama(a: 40, b: 10)
print("\(res.0), \(res.1)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği