Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]

var countMap = [Int: Int]()
for elem in sampleList {
    countMap[elem, default: 0] += 1
}

let duplicates = countMap.filter { $0.value > 1 }.map { $0.key }

print(duplicates)İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği