Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]

var countMap = [Int: Int]()
for elem in sampleList {
    countMap[elem, default: 0] += 1
}

let duplicates = countMap.filter { $0.value > 1 }.map { $0.key }

print(duplicates)İlginizi Çekebilir

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği