Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let sampleList = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]

var countMap = [Int: Int]()
for elem in sampleList {
    countMap[elem, default: 0] += 1
}

let duplicates = countMap.filter { $0.value > 1 }.map { $0.key }

print(duplicates)İlginizi Çekebilir

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği