Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Bir Sayı Girin: ")
if let input = readLine() {
  if let number = Int(input) {
    if number % 5 == 0 {
      print("\(number) sayısı 5'in katıdır.")
    } else {
      print("\(number) sayısı 5'in katı değildir.")
    }
  } else {
    print("Geçersiz bir sayı girdiniz!")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...