Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

import Foundation

print("Bir Sayı Girin: ")
if let input = readLine() {
  if let number = Int(input) {
    if number % 5 == 0 {
      print("\(number) sayısı 5'in katıdır.")
    } else {
      print("\(number) sayısı 5'in katı değildir.")
    }
  } else {
    print("Geçersiz bir sayı girdiniz!")
  }
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örn ...

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği