Swift Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

import Foundation

print("1 den büyük sayı girin:")
let input = readLine()!

if let number = Int(input) {
  var isprime = true
  
  for i in 2..<number/2 {
    if number % i == 0 {
      isprime = false
      break
    }
  }
  
  if isprime {
    print("\(number) asal sayıdır.")
  } else {
    print("\(number) asal sayı değildir.")
  }
} else {
  print("Geçersiz girdi")
}İlginizi Çekebilir

Swift Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Swift Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği