Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

func faktoriyel(_ n: Int) -> Int {
  if n == 1 {
    return 1
  } else {
    return n * faktoriyel(n-1)
  }
}

print("Bir tamsayı giriniz: ", terminator: "")
let input = readLine()
if let a = Int(input!) {
  let sonuc = faktoriyel(a)
  print("\(a) sayısının faktöriyeli: \(sonuc)")
}İlginizi Çekebilir

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Swift Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği