Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

func faktoriyel(_ n: Int) -> Int {
  if n == 1 {
    return 1
  } else {
    return n * faktoriyel(n-1)
  }
}

print("Bir tamsayı giriniz: ", terminator: "")
let input = readLine()
if let a = Int(input!) {
  let sonuc = faktoriyel(a)
  print("\(a) sayısının faktöriyeli: \(sonuc)")
}İlginizi Çekebilir

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği