Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Bir Sayı Girin:")
let input = readLine()!
var number = Int(input)!
var sum = 0

while number != 0 {
    let digit = number % 10
    sum += digit
    number /= 10
}

print("Rakamların Toplamı: \(sum)")İlginizi Çekebilir

Swift Dört İşlem Yapan Örnek

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği