Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import Foundation

print("Bir Sayı Girin:")
let input = readLine()!
var number = Int(input)!
var sum = 0

while number != 0 {
    let digit = number % 10
    sum += digit
    number /= 10
}

print("Rakamların Toplamı: \(sum)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği