Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

print("Bir sayı giriniz: ", terminator: "")
let input = readLine()!

let number = Int(input)!
let x = number % 2

if x == 0 {
    print("Sayı Çifttir")
} else {
    print("Sayı Tektir")
}İlginizi Çekebilir

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği