Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

print("Bir sayı giriniz: ", terminator: "")
let input = readLine()!

let number = Int(input)!
let x = number % 2

if x == 0 {
    print("Sayı Çifttir")
} else {
    print("Sayı Tektir")
}İlginizi Çekebilir

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği