Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

print("Bir sayı giriniz: ", terminator: "")
let input = readLine()!

let number = Int(input)!
let x = number % 2

if x == 0 {
    print("Sayı Çifttir")
} else {
    print("Sayı Tektir")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ör ...

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği