Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

import Foundation

print("Bir sayı giriniz: ", terminator: "")
let input = readLine()!

let number = Int(input)!
let x = number % 2

if x == 0 {
    print("Sayı Çifttir")
} else {
    print("Sayı Tektir")
}İlginizi Çekebilir

Swift Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği