Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let str1 = "Yazılımı çok seviyorum. Yazılım benim herşeyim."
let sub_string = "yazılım"

let temp_str = str1.lowercased()

let count = temp_str.components(separatedBy: sub_string.lowercased()).count - 1

print("Adet: \(count)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örn ...

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği