Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let str1 = "Yazılımı çok seviyorum. Yazılım benim herşeyim."
let sub_string = "yazılım"

let temp_str = str1.lowercased()

let count = temp_str.components(separatedBy: sub_string.lowercased()).count - 1

print("Adet: \(count)")İlginizi Çekebilir

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği