Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

let str1 = "Yazılımı çok seviyorum. Yazılım benim herşeyim."
let sub_string = "yazılım"

let temp_str = str1.lowercased()

let count = temp_str.components(separatedBy: sub_string.lowercased()).count - 1

print("Adet: \(count)")İlginizi Çekebilir

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği