Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

let input_str = "5:.Yazılım@#8!4..96"
var total = 0
var cnt = 0
for char in input_str {
  if let digit = Int(String(char)) {
    total += digit
    cnt += 1
  }
}
print("Sayıların Toplamı: \(total)")İlginizi Çekebilir

Swift Dört İşlem Yapan Örnek

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği