Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let str1 = "Ben 30 yaşındayım ve 10 yıldır yazılım sektöründeyim"
print("Orjinal string : \(str1)")

let pattern = "\\D+"
let regex = try! NSRegularExpression(pattern: pattern)
let res = regex.stringByReplacingMatches(in: str1, range: NSMakeRange(0, str1.utf16.count), withTemplate: "")

print(res)İlginizi Çekebilir

Swift Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek