Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let str1 = "Ben 30 yaşındayım ve 10 yıldır yazılım sektöründeyim"
print("Orjinal string : \(str1)")

let pattern = "\\D+"
let regex = try! NSRegularExpression(pattern: pattern)
let res = regex.stringByReplacingMatches(in: str1, range: NSMakeRange(0, str1.utf16.count), withTemplate: "")

print(res)İlginizi Çekebilir

Swift 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek