Swift Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let str1 = "Ben 30 yaşındayım ve 10 yıldır yazılım sektöründeyim"
print("Orjinal string : \(str1)")

let pattern = "\\D+"
let regex = try! NSRegularExpression(pattern: pattern)
let res = regex.stringByReplacingMatches(in: str1, range: NSMakeRange(0, str1.utf16.count), withTemplate: "")

print(res)İlginizi Çekebilir

Swift While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği