Swift Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

let str1 = "YazılımSeviyorum"
var charDict = [Character: Int]()

for c in str1 {
  var count = 0
  for ch in str1 {
    if ch == c {
      count += 1
    }
  }
  charDict[c] = count
}

print("Sonuc:")
for (key, value) in charDict {
  print("\(key): \(value)")
}İlginizi Çekebilir

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği