Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
print("Orjinal string: \(str1)")

let newStr = str1.replacingOccurrences(of: "[^\\w\\s]", with: "", options: .regularExpression)
print("Yeni string: \(newStr)")İlginizi Çekebilir

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

Swift Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği