Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
print("Orjinal string: \(str1)")

let newStr = str1.replacingOccurrences(of: "[^\\w\\s]", with: "", options: .regularExpression)
print("Yeni string: \(newStr)")İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Swift Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Swift Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ör ...