Swift Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

let str1 = "@Yazılımı:.. çok seviyorum.."
print("Orjinal string: \(str1)")

let newStr = str1.replacingOccurrences(of: "[^\\w\\s]", with: "", options: .regularExpression)
print("Yeni string: \(newStr)")İlginizi Çekebilir

Swift 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

Swift Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Swift Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştir ...

Swift Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Swift Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği