Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func reverseWords(_ sentence: String) -> String {
    let words = sentence.components(separatedBy: " ")
    let newWordList = words.map { String($0.reversed()) }
    let resStr = newWordList.joined(separator: " ")
    return resStr
}

let str1 = "Yazilim Güzeldir."
print(reverseWords(str1))İlginizi Çekebilir

Swift 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Swift Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Swift Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği