Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func reverseWords(_ sentence: String) -> String {
    let words = sentence.components(separatedBy: " ")
    let newWordList = words.map { String($0.reversed()) }
    let resStr = newWordList.joined(separator: " ")
    return resStr
}

let str1 = "Yazilim Güzeldir."
print(reverseWords(str1))İlginizi Çekebilir

Swift Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Swift Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ör ...

Swift 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği