Swift Bir Stringi Ters Çevirmek

"Swift" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

func reverseWords(_ sentence: String) -> String {
    let words = sentence.components(separatedBy: " ")
    let newWordList = words.map { String($0.reversed()) }
    let resStr = newWordList.joined(separator: " ")
    return resStr
}

let str1 = "Yazilim Güzeldir."
print(reverseWords(str1))İlginizi Çekebilir

Swift Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Swift Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Swift 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Swift İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Swift Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği